Information & Resources

Find information and resources to help manage your pain.

Get Help & Support

Find the tools you need to
help you manage your pain.

Get Involved

Help make a real difference to people
in the UK living with chronic pain.

About Us

Find out about Pain Concern and how
we can help you.

Tag: cymru

Trawsgript – Airing Pain (Sôn am Boen) Rhaglen 51: Yn ymweld â rhaglen rheolaeth poen yn y gymuned

January 07 , 2014
3 Comments
Mewnwelediadau ymarferol a phrofiadau newid bywyd ar gwrs rheolaeth poen yn y gymuned Cefnogwyd y prosiect darlledu a chyfieithu hwn gan Ymddiriedolaeth Oakdale. To listen to the programme, click here. Prefer a PDF?Download Yn rhaglen flaenorol Airing Pain buom yn archwilio manteision ac anfanteision cymryd rheolaeth poen i mewn i’r gymuned. Y ...

Trawsgript – Airing Pain (Sôn am Boen) Rhaglen 50: Gwasanaethau yn y gymuned ar gyfer poen

December 20 , 2013
2 Comments
Meddygfa’r meddyg teulu, mewn galwad ffôn neu glinig poen: ble ddylai rheolaeth poen gymryd lle? Cefnogwyd y prosiect darlledu a chyfieithu hwn gan Ymddiriedolaeth Oakdale. To listen to this programme, please click here. Prefer a PDF?Download ‘Bydd gwasanaethau rheoli poen da, wedi eu lleoli yn y gymuned, yn gwneud gwahaniaeth ...

Trawsgript – Airing Pain (Sôn am Boen) Rhaglen 48: Nyrsio tu hwnt i gyffuriau

November 21 , 2013
2 Comments
Sut gall nyrsus ddefnyddio therapi ymlacio, tylino, aciwbigo ac empathi i helpu pobl  reoli eu poen Cefnogwyd y prosiect darlledu a chyfieithu hwn gan Ymddiriedolaeth Oakdale. To listen to this programme, please click here. Prefer a PDF?Download ‘Dychmygwch sut mae’n teimlo os ydych chi mewn poen a phobl ddim yn eich ...
https://painconcern.org.uk/cordless-car-vacuum-cleaner-eraclean-best-handheld-vacuum/